2013-06-30

KRITIK #20 + KRITIK 5 ÅR


Ledare: KRITIK 5 år
Hyperaktiv arkitektur / Dennis Dahlqvist
Slöjd i arkitekturen / Pär Eliaeson
Om: trafikseparering / Sara Westin
Kommentar: Husby / Pär Eliaeson
Linceowitz House / Dennis Dahlqvist
Visions - About slowness and other stories / Giulia Milza
Klassiker: Stockholms stadsbibliotek / Joakim Kröger
Posthuset 2.0 / Mikael Askergren
Är djursholmaren människa? / Mikael Askergren
Tvärstaden
Dear Process / Erik Torvén
Recensioner

---

KRITIK – FEM ÅR

Det går snabbt när man har roligt. Det känns inte som om vi har hållt på i fem år. Men om vi tittar i arkivhyllan har vi producerat en stor mängd text och bild inom ramen för KRITIK. Utsagor av analys och kritik som förhoppningsvis har påverkat och förbättrat svensk arkitektur.

KRITIK startade som en antites till en stelnad tidskriftsflora i arkitektursverige. Under resans gång har landskapet gradvis förändrats, inte helt utan KRITIK:s förtjänst. I takt med omgivningens förändring har också KRITIK förändrats. Vi har delvis andra ambitioner och målsättningar idag än de som var viktigast för oss vintern 2008.

Ambitionen från början har varit att våra artiklar skulle vara långsamma och möjliga att läsa om i senare skede, både som tidsdokument och som förutsägelser. För mig från insidan känns det som att den ambitionen varit framgångsrik. Jag kan själv fortfarande upptäcka texter och reportage i KRITIK:s katalog på nytt.

De glada och uppskattande tillropen från läsare och anhängare har ökat i frekvens med åren. Även om inte tillräckligt många köper KRITIK för att vi skall ha en god ekonomi så känner de flesta i arkitektursverige till oss. Vi har gjort ett avtryck. Vi finns på alla bibliotek och i alla arkiv, vårt bidrag till svensk arkitekturkultur är väl etablerat.

KRITIK:s innehåll har hållit sig ganska konstant genom åren, vi vill bidra till bredd, djup och nya perspektiv i arkitekturdiskussionen. För KRITIK:s skribenter och fotografer är i princip alltid formen fri, ämnet och konceptet bestämmer uttrycket. Utrymme för utförliga och fria resonemang är en bristvara i många kultursammanhang i media.

Man kan däremot inte säga att den yttre formen för KRITIK har varit konstant. Vår grafiska design har skiftat ofta och gärna. Jag vill se det som en otvungen och bekymmerslös inställning till formen, att formen lätt kan ändras om innehållet så kräver, i ett pragmatiskt sökande efter en form som på bästa sätt stödjer innehållet. Förhoppningsvis kan det också uttrycka en rörlighet och en flexibilitet som är positiv.

KRITIK:s nya kostym denna gång har möjligtvis ett allvarligare och mer genomgripande syfte och mål. I höst kommer KRITIK att ändra sin finansieringsmodell och distribution radikalt. I höst kommer vi att ta ett oundvikligt steg i KRITIK:s utveckling från ett alternativt fanzine till en etablerad kommersiell tidskrift. Utan att glömma var vi kommer ifrån. Vi hoppas att du vill följa med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar