2009-03-12

KRITIK #4/5!!

Det snackas en hel del om Sverige och det svenska även i den lilla del av samhället som är arkitektursfären. Om detta är ett uttryck för en välbehövlig rannsakan av det självgoda och överlägsna som är en central del av den svenska mentaliteten låter jag vara osagt. Kanske är det snarare en exponent för en annan nod i det svenska totalparadoxala karaktärsnätverket: den monumentala bristen på djupgående självkänsla och stolthet. Vi försöker i alla fall göra det bästa av tendensen till självreflektion som kanske eventuellt verkar finnas i tiden i detta nummer av KRITIK, ett sorts temanummer. Beställ ditt exemplar på www.analysforlag.se.

Istället för att – som andra redaktioner i närheten – ställa några slappa och halvtänkta frågor till några halvkvalificerade och eventuellt klartänkande och i bästa fall relevant sakkunniga rutinmässiga potentater i arkitekturetablissemanget och nöja sig med deras plattetydsvar, låter vi här Sveriges skarpaste arkitekturskribenter utveckla sina tankar ordentligt i full form- och innehållsmässig frihet. Förhoppningsvis finns det idéer, kunskap och visdom att plocka upp, på och mellan raderna, för senare användande.

Det är kanske viktigare än någonsin att vi reflekterar över oss själva, vårt land och vår kultur just nu. Jag tror att vi har en unik möjlighet att utveckla en säregen och slagkraftig svensk arkitektur i det läge vi har för närvarande. Världen och arkitekturvärlden söker just nu någonting nytt att tro på och att inspireras av, någonting mindre uppenbart och mindre ytligt, någonting mer djupgående komplext och mer hållbart. Sveriges djupare arkitektoniska kompetens ligger på dessa områden, det är jag övertygad om.

Vi behöver inte fler wannabes som desperat försöker nå upp till andra klassens kontinentala arkitekturonani. Vi har någonting annat att ge världen (och oss själva). Kom igen nu, för fasen!

--- --- ---

KRITIK #4/5

Ledare – Sverige
Sverige i tiden – Ola Andersson
Den svenska lådan – Sara Kristoffersson
Fragment om Fehn – Fritz Håkon Halvorsen
Berg
Svenskar, danskar, några finnar och Peter Cook – Per Kraft
All along the watchtower – Joakim Kröger
Hur gör man – Ylva Åborg & Joanna Zawieja
Sverige är fantastiskt (2009)+(1995) – Mikael Askergren
Andersson
4x5=20 tankar om arkitekturfotografi – Johan Fowelin
Small is beautiful – Niklas Zetterberg
S:t Erik revisited – Pär Eliaeson
Problemet med bostadsområdet S:t Erik – Mikael Askergren
Farlig arkitektur – Mikael Askergren