2014-09-15

Samhällsbyggnad.

OK. Det är bara måndag eftermiddag, men jag tycker vi kan starta kravmaskinen redan. Nu har vi en politisk makt som på allvar borde vara intresserad av samhällsbyggnad med politiska medel. Detta vill vi ha:

- en fungerande allmännyttig bostadspolitik (nybyggande till bra pris,
finansiering för renovering av allmännyttans bestånd, sätt stopp för renovräkningarna)

- ett hållbart stadsbyggande (staden byggs med ett helhetsperspektiv: socialt, samhällsekonomiskt och kulturhistoriskt, sätt stopp för det marknadsstyrda stadsbyggandet)

- ett fördjupat samtal om arkitekturens samhälleliga roll (arkitekturen som samhällsekonomisk design, sätt stopp för tänkandet om arkitekturen som "tillväxtmotor" och "varumärkesbyggare")

Frågor på det?


http://www.arkitektur.se/dags-en-ny-stadspolitik

2014-09-08

KRITIK #22/23


Ledare
Dialog / Mark Isitt, Peter Hallén
Sten i skogen / Pär Eliaeson
Klassiker: Radhus Riksrådsvägen / Mikael Olsson, Jakob Wranne
Aula Medica / Fredrik Rosenhall
Studenthuset / Pär Eliaeson
Recensioner: Hitta hem / Upp i vind / Tidskrifter