2012-09-23

KRITIK: Vykort från Utopia

Till slut kom den bästa och mest lärda recensionen av Ola Andersson:s "Vykort från Utopia". Och det därtill i husorganet Arkitektur, som har Andersson i sin förlagsstyrelse.

Fredric Bedoire sätter ord på det som alla vi kritiska läsare av boken känt, att det är betydande mängder av både historieskrivningar, faktauppgifter, argument och slutsatser som inte är vederhäftiga i Andersson:s debutverk. Tack, Fredric!

http://www.syntesforlag.se/kritik/bedoire.jpg


GD SvD SvD DN DN SsD