2023-10-27

KRITIK #54

Ledare
DEN OSYNLIGA HANDEN / Mikael Askergren
FASAD #6: ORDNING & OORDNING / Thomas Hellquist
SIKRENO / Mikael Askergren
PÅ SPANING EFTER DEN POMO SOM FLYTT / Pär Eliaeson
"MÖJLIGHETERNAS BYGGREGLER" / Jakob Lindström Wranne

---

Vad är kritik?

En kritisk hållning innebär att varje händelse och förhållande granskas och värderas med den samlade kunskapen och erfarenheten med i beräkningen.

Den analys vi gör mynnar för kritikern ut i en utsaga. En kvalificerad utsaga är vad kritiken är. En utsaga som är meningsfull och framåtsyftande, som gör vårt samtal rikare. Som stödjer nya tankar och stödjer fortsatt utveckling av kulturen och samhället. Det är kritik.

Ibland blir vi utsatta för händelser som stresstestar våra intellektuella övningar, händelser som är så komplexa och motsägelsefulla att de enkla svaren  avslöjas i all sin enfaldighet. Dogmerna räcker inte till, vi måste tänka klart och nytt. De klena och slappa tankarna sätts i blixtljus och dess brist på konturer blir tydlig. Det är inte kritik.

Denna utmaning klarar inte alla av, det blir tydligt i denna svåra situation. Vi bekänner färg. Vi visar våra oförställda ansikten. Vi förstår vilka som inte duger som vårt intellektuella sällskap och som behöver lämnas åt sitt öde.

Övningen är avslutad. Manöver!