2009-11-26

KRITIK 2.0

När jag på eftermiddagen den 13:e juli 2007 mitt i semestern ringde upp de tre nyckelpersoner jag ville ha med i arkitekturtidskriftsprojektet KRITIK och omedelbart fick deras rungande ja till svar fick det hela en flygande start. Nästan exakt på dagen sex månader senare hade vi det allra första numret av KRITIK i våra händer. Vi hade då en stark ambition och en löst skissad idé om vilken tidskrift och vilka texter vi ville göra, denna föreställning har under de knappt två år som tidskriften hittills givits ut formats och etablerats.

De essäer och analyser kring svensk arkitektur och stadsbyggnad med högt hållna stilistiska målsättningar som KRITIK gjort sig känt för är den stomme som i och med detta nummer kompletteras med ytterligare material. Vi strävar efter att både bredda och fördjupa tidskriften, flerfaldiga perspektiven och attityderna. I de nya avdelningarna ”KRITIK Revy” och ”Utblick/Inblick” tillför vi dels ett mer bildbaserat refererande berättande och dels en mer upplysande ambition till den analytiska och kritiska textbaserade tradition vi huvudsakligen verkat i.

I kommande nummer tillfogas ytterligare viktiga aspekter på arkitektur och stadsbyggnad när vi bland annat återupplivar en idé från min tid som redaktör för tidskriften Rum: återbesöket. Tidskriften Arkitektur anammade en kort tid därefter samma upplägg, men det föll sedan ur tablåerna. Alltför mycket av mediabevakningen av arkitektur är av en relativt kortsiktig nyhetskaraktär, en tävling om vem som kan publicera de mest upphaussade projekten först. Inte ett speciellt konstruktivt eller för arkitekturens utveckling stimulerande arbetssätt.

Vad vet vi egentligen om en byggnad när den precis är färdigställd? Inte mycket av det som på djupet är betydelsefullt för arkitekturens långtgående kvalitet. Vi vill fortsätta att på ett spirituellt sätt ställa de viktiga och effektiva frågorna kring svensk arkitektur och stadsbyggnad och kanske försöka komma med några av svaren dessutom.

Välkommen till Nya KRITIK!

--- --- ---

KRITIK #7

Ledare
Göteborg revisited / Johan Linton
Kritisk realism i Göteborg / Fredrik Rosenhall
Saklighetens små monster / Mikael Askergren
Krönika: Berg
KRITIK Revy: Fotbollens arkitektur
KRITIK Revy: Allmännytta
Krönika: Andersson
”Det är så djäkla korkat.” / Johan Fowelin
Människans mått, del 1 / Mikael Askergren
Stureplanen / Ola Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar