2023-12-18

KRITIK #55

Ledare
ENDAST STADEN ÄR VERKLIG / Per Magnus Johansson
HUR MAN ÄN VÄNDER SIG HAR MAN ÄNDAN BAK / Mikael Askergren
HEMSTAD/ARBETARKLASSENS ARKITEKTUR / Douglas Ljungkvist
PIXELKÖPING OCH VEKTORTUNA / Mikael Askergren

---

Stadsbyggnad är ingen lätt sak. Hur vi planlägger och gestaltar staden är en komplex process med en stor mängd samverkande faktorer i ett mångdimensionellt system av sammanhängande orsak-och-verkan.

Det är lättare att se slutresultatets kvaliteter och brister än att förstå hur dom uppstår. Men precis som när det gäller arkitektur kan stadsbyggnad förstås som frusen ideologi. Den byggda staden är en karta över den makt som har verkat genom epoken.

Vi ser nu en trötthet över den stadsbyggnad som just nu planläggs och växer fram i både större och mindre städer i vårt land. Vi kan se den ideologi som verkar och hur den gestaltas, kanske på det tydligaste sättet i någonting i samtiden. Det är mycket värdefullt, genom analys av stadsbyggnad kan vi på djupet förstå vår egen pågående epok.

Varför ser vi nya stadsmiljöer med extremt hög exploatering och med låg teknisk och arkitektonisk kvalitet byggas på liten yta och med undanträngda sociala och socioekonomiska hänsyn?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar