2023-09-14

KRITIK 15 år!

Thomas Hellquist: Modernismen under omprövning – 1980-2020

Som en del av Arkitekturtidskriften KRITIK:s 15-årsjubileum ger Syntes förlag ut tre volymer med artikelsamlingar av ledande medarbetare. Först i raden är Thomas Hellquist, arkitekt och professor emeritus i Arkitektur och gestaltning, verksam i Lund.

Hellquist är en förgrundsgestalt inom den svenska postmodernistiska rörelsen på arkitekturens område. 1980 var han med och startade tidskriften Magasin Tessin som var ett forum för de nya idéer som spreds inom filosofi och kultur vid denna tid. Kritiken av den rådande modernistiska ideologin och estetiken var huvudsak, en diskussion som är helt relevant fortfarande. Vi lever fortfarande i ett postmodernt tillstånd.

Artikelsamlingen tar sin början 1980 med texter ur Magasin Tessin. Efter tidskriftens nedläggning i slutet av 1980-talet var Thomas Hellquist verksam som skribent i bl a Tidskriften Arkitektur och i dagspress. Under det senaste decenniet har Thomas texter huvudsakligen publicerats i Arkitekturtidskriften KRITIK. Dessa tre epoker är alla representerade i bokens 40 artiklar från 40 år.

Boken presenterar Hellquists skrivande arbete över 40 år och det idémässiga fokus för arkitekturen han har haft. Genom att blicka tillbaka på Hellquists skrivande arbete kan vi utvinna idéer och metoder för att utveckla dagens byggande och arkitektur. 

Modernismen fokuserade blicken framåt mot en bättre värld, bort från fattigdom och orättvisor. Historien var en börda. Men idag behöver vi en arkitektur som blickar både bakåt och framåt, samtidigt! Modernismen är fortfarande under omprövning.


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar