2014-02-02

Om kulturtidskriften.

http://www.syntesforlag.se/kritik/I%20kl%C3%A4m%20mellan%20kultur,%20politik%20och%20marknad.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar