2012-08-15

KRITIK på italienska


KRITIK i stora världen: vår medarbetare Giulia Milza är nominerad till priset "Giovani Critici 2012" för unga italienska skribenter med sin text om Nendo ur KRITIK #16/17! Priset delas ut 17.00 den 28:e augusti i Palazzo Badoer i Venedig under Biennale di Architettura. Buona fortuna, Giulia!

Äras bör också vår amerikanska vän Natalie Snoyman, som förtjänstfullt korrekturläst den engelska texten.


[KRITIK in the big world: our collaborator Giulia Milza is nominated to the price "Giovani Critici 2012" for young Italian writers with her text about Nendo from KRITIK #16/17! The prize ceremony is at 5 pm on the 28th of August at the Palazzo Badoer in Venice during the Biennale di Architettura. Buona fortuna, Giulia!

Credit also to our American friend Natalie Snoyman who meritorious proofread the English text.]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar